.-DESIGNACION MEMBROS TRIBUNAL PARA OPOSICIÓN LIBRE DE UN POSTO DE OPERARIO DE SERVIZOS MUNICIPAIS.-

 

.-ANUNCIO: DATA 5 DE SETEMBRO DE 2019 AS 10:00 OPOSICIÓN LIBRE OPERARIO DE SERVIZO MULTIPLES.-