-.NOTA INFORMATIVA

-.ELECCIÓNS A CORTES XERAIS 10 DE NOVEMBRO DE 2019.-

 .-Sección 001.- Mesa (U). Itinerario