corporación

 D. Xosé Miguel Pérez Blecua

 Alcalde do Concello de San Xoán de Rio

 Relacións Institucionais, Comunicacións, Emigración, 

 Turismo, Historia e Mocidade.

         

 

Corporación

 Doña Ana Mª Rodríguez González 

1º Tenente de alcalde

Benestar Social e Igualdade.

 

D. Elías Álvarez Arias

2º Tenente de alcalde

Obras e Voluntariado.

 D. Gabino Yáñez Pérez 

Medio Rural e Desenvolvemento Sostible.

 

LOGO ROv2 jpg

 D. Luis Castro Alvarez

 

 

  pp

D. Iago Cereijo Quintela  

 

  pp

 D. Albino Gerardo Quinteiro González

 

    

  psoe

 

   
   

 

 

 

 

 

 

SERVIZOS SOCIAIS

Traballadora Social

Educadora Familiar

URBANISMO

Técnico

Aquitecto

MEDIOAMBIENTE

Técnico

PADRÓN DE HABITANTES

REXISTRO CIVIL

CATASTRO