Anuncio D.O.G.  15 de Novembro de 2018 

"Abrese o prazo de presentación das solicitudes data Limite 14 de Decembro de 2018"

   


Aprobacion das Bases Reguladoras e da convocatoria  B.O.P. Nº 260 do 13 de Novembro do 2018

 * Bases Xerais da Convocatoria;

   -    Anexo II.- Temario

    - Declaración Responsable,

   -  Anexo I.- Modelo Instancia Solicitude, 


 

-Aprobación da Lista Provisional de Admitidos e Excluidos á oposición Libre para un posto de "Operario de Servizos Municipais"


 

Anuncio Publicación B.O.P. Nº-11.- "Aprobación da lista provisional de admitidos e excluídos á oposición libre par un posto de " Operario de servizos Municipais".- Data límite 28.01.2019


 

Anuncio: Publicación B.O.P. Nº 61, Xoves 14 de Marzo de 2019 "Relación definitiva de admitidos/as, a oposición libre para un posto de Operarios de Servizos Municipais"

 

                                                            
         Enlaces             Fotos           Contactar